Przejdź do treści

ASTIM
WYCENA NIERUCHOMOŚCI ANNA ŚLESICKA

O NAS

wieloletnie
doświadczenie
w branżyJestem Rzeczoznawcą Majątkowym posiadającym uprawnienia zawodowe
nr 4748 wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2008 r.

Pragnę zaoferować Państwu usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Zajmuję się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych. Sporządzam operaty szacunkowe dla różnych potrzeb i celów.

Współpracuję z szerokim gronem specjalistów związanych z rynkiem nieruchomości zapewniając Klientom kompleksową obsługę.

Należę do Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku.

Zapewniam rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Wszystkim Klientom służę fachową pomocą.

Zapraszam do współpracy
Anna ŚlesickaOFERTAW ramach usług wyceny nieruchomości oferuję:
• Doświadczenie zdobyte w trakcie wykonywania różnorodnych prac od 2003 r.,
• Ustawicznie aktualizowaną wiedzę i podnoszone kwalifikacje zawodowe,
• Staranność i rzetelność wykonywanych czynności,
• Krótkie terminy wykonania zlecenia,
• Bezpieczeństwo gwarantowane przez Polisę OC,
• Gwarancja poufności.

Ze względu na różnorodność metod wyceny i szacowanych obiektów nie można określić kosztu i czasu wykonania zlecenia w postaci ujednoliconej oferty.
Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy uzależnione jest m.in. od:
• rodzaju, charakteru nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
• nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego,
• terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
• kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, pozyskanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty)KWALIFIKACJE

Wykształcenie:

> Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
> Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
> Podyplomowe Studium
Wyceny Nieruchomości
> Uprawnienia zawodowe Rzeczoznawca Majątkowy nr 4748

Odbyte szkolenia:

> Wycena nieruchomości z wykorzystaniem programu Walor
> Wycena nieruchomości rolnych w praktyce
> Odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod drogi
> Analiza stóp zwrotu, wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiz opłacalności inwestycji
> Wycena nieruchomości zabytkowych – zamki
– wartość dziedzictwa
> Wycena nieruchomości leśnych i rolnych oraz ostatnie zmiany przepisów prawnych w zakresie dot. działalności rzeczoznawców majątkowych
> Wycena nieruchomości zabytkowych „Sacrum”

Ukończone kursy:

> Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
> Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo – podatkowych.Zapraszam do kontaktu

ASTIM Wycena Nieruchomości
ul. Wagnera 12 80-171 Gdańsk
NIP: 957-000-03-32
e-mail:
annaslesicka@o2.pl
Telefon
510 094 614