Jestem Rzeczoznawcą Majątkowym posiadającym uprawnienia zawodowe nr 4748 wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2008 r.
Na stronie Internetowej Ministerstwa można sprawdzić moje uprawnienia wpisując powyższy numer.

Pragnę zaoferować Państwu usługi w zakresie wyceny nieruchomości. Zajmuję się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych. Sporządzam operaty szacunkowe dla różnych potrzeb i celów.

Operaty szacunkowe wykonuję zgodnie z zasadami etyki zawodowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Współpracuję z szerokim gronem specjalistów związanych z rynkiem nieruchomości zapewniając Klientom kompleksową obsługę.

Posiadam możliwość stworzenia zespołu specjalistów do wykonania nietypowych zleceń.

Jestem płatnikiem podatku VAT. Posiadam polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu, zawartą z firmą PZU SA.

Należę do Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku.

Zapewniam rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Wszystkim Klientom służę fachową pomocą.

Zapraszam do współpracy
Anna Ślesicka